Services

Condition Monitoring

kosteneffectief, tijdbesparend en slim

Rubix adviseert u graag over de diverse mogelijkheden op het gebied van Condition Monitoring zodat u de maximale performance en levensduur van uw lagers kunt bereiken. Door een beter inzicht aangaande slijtage en smering kunnen onverwachte, kostbare noodreparaties worden vermelden.

Wij adviseren gepland onderhoud en vervangen onderdelen om de juiste werking van het machineonderdeel gedurende de gehele levensduur te waarborgen.
Vooruitplannen is belangrijk om lagerschade te voorspellen en ongeplande stilstand te voorkomen. Preventief onderhoud zorgt voor kostenbesparingen.

As- en koppelingsuitlijning

Wij kunnen de levensduur en efficiëntie van uw uitrusting maximaliseren door de uitlijning te controleren en waar nodig aan te passen.

De levensduur van uw installatie kan belangrijk worden geoptimaliseerd als deze goed is uitgelijnd.

Onze ervaren Application Engineers beschikken over diverse apparatuur waarmee de uitlijning in kaart kan worden gebracht. Deze kunnen naast het onderhouds- en afstelvoorschrift van de installatie worden gelegd, zodat deze op een juiste manier wordt uitgelijnd.

Als er geen gegevens voorhanden zijn, kunnen onze engineers een berekening maken om tot een optimaal resultaat te komen.

Trillingsanalyse

Trillingsanalyse maakt het mogelijk om slijtage, vermoeidheid en defecten in roterende machines vroegtijdig op te merken.

Onze apparatuur voorziet u van informatie die potentiële problemen in kaart brengt, evenals een voorspelde tijd-tot-defect, zodat u proactief onderhoud kunt inplannen. Onze technici adviseren u graag welke apparatuur in uw situatie en installatie toegepast kan worden. Dit is maatwerk. Het trillingsniveau kan vergeleken worden met uw historische nulmetingsgegevens, om de status te beoordelen. Vanuit de metingen kunnen rapportages worden gemaakt, evenals een lijst met herstelacties om alle defecten te verhelpen.

Smeertesten

Onze olietest- en analyseservice helpt u om kosten te besparen door de betrouwbaarheid van uw uitrusting te verbeteren en de levensduur van uw uitrusting te verlengen.

Regelmatige olie-analyses vormen een integraal onderdeel van een succesvol onderhoudsprogramma. De conditie van uw uitrusting vaststellen door statistische steekproefsgewijze tellingen van deeltjes, slijtagemetaal of elementniveaus houdt u de slijtageontwikkeling bij van belangrijke onderdelen.

Close modal

Neem contact op met onze lagerspecialisten

Wilt u meer informatie over hoe Rubix kan helpen bij uw lageronderhoud en smeerstrategie? Vul dan hieronder uw contactgegevens in, dan gaan we er graag verder met u op in.

    Ik ben geïnteresseerd in…