Potravinářský průmysl

Rozumíme ložiskům

a známe potravinářský průmysl

Mnoho z našich 8 000 výrobců má dlouholeté zkušenost se spoluprací s mnohými společnostmi, které jsou lídry potravinářského průmyslu.

Rozumíme vašim konkrétním potřebám

Stovky výrobců potravin a nápojů v celé Evropě si vybraly Rubix jako svého preferovaného poskytovatele průmyslových dodávek a služeb.

Díky těmto zkušenostem rozumíme zvláštním potřebám, které se konkrétně týkají vašeho podnikání a vašich výrobních procesů.

Klíčové problémy potravinářského průmyslu

Víme, jak důležité jsou pro vás a vaše podnikání věci jako je hygiena, zdraví a bezpečnost a úspora energie.

Ale co je důležitější, chápeme, jaký dopad mají tyto problémy na vaše požadavky na dodávky a služby a jak můžeme tyto zkušenosti použít, abychom vám poskytli ty nejlepší odborné znalosti a podporu.

Víme, jak řídit a minimalizovat dopad na vaši produkci

Například – rozpoznáváme každodenní dopad:

 • neustálého mytí
 • vysokých trvalých rychlostí
 • vysokých teplot

na ložiska, která používáte ve své výrobní lince.

Chápeme, že hygienické předpisy vyžadují použití speciálních maziv a víme, jak aplikovat inovace ve vztahu k technologii mazání bez mazání nebo mazání během celé životnosti ložiska.

Pomůžeme vám zvládnout dopad požadavků na mazivo s cílem optimalizovat životnost ložiska a zachovat hygienickou integritu linky.

Chápeme, že snaha o optimální energetickou účinnost znamená nalezení energeticky nejúčinnějších řešení.

Chápeme, že potřeba udržovat vaše linky v provozu 24/7, 365 dní v roce znamená vždy vědět, že budete mít správný díl, ve správný čas, na správném místě pro své specifické potřeby.

Close modal

Obraťte se na naše oddělení ložisek

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak může Rubix pomoci s vaší strategií údržby a mazání ložisek, vyplňte níže své kontaktní údaje a rádi to s vámi dále prodiskutujeme.

Mám zájem o…

Chápeme klíčové problémy, které mají dopad na ložiska, která používáte

 • Hygiena
 • Zdraví a bezpečnost
 • Náklady na likvidaci odpadu
 • Úspora energie
 • Neustálé mytí
 • Vysoké trvalé rychlosti a teploty
 • Nepřetržitá výroba

Řešení problémů – některá řešení:

Tuhé mazivo s potravinářským olejem

 • Minimalizujte pronikání vody během čištění a minimalizujte znečištění
 • Dodatečné mazání není nutné
 • Hygienické – žádné úniky a kontaminace potravin
 • Maximální teplota 85 °C při nepřetržitém provozu, 95 °C v přerušovaném

Ložiskové jednotky s upínacími ložisky

 • Bezúdržbové a mazané během celé jejich životnosti
 • Odolnost proti korozi, zvyšují životnost a snižují výměnu
 • Hygienický design, který minimalizuje hromadění bakterií a usnadňuje čištění

Ložiska pro vysoké teploty

 • Grafitová mazací technologie
 • Bez kapání tuku – bez domazávání
 • Bezúdržbové – do 350 °C

Maziva pro potravinářství

 • NSF H1 zaregistrován jako bezpečný pro náhodný styk s potravinami
 • Používejte pouze ingredience uvedené na seznamu FDA
Close modal

Obraťte se na naše oddělení ložisek

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak může Rubix pomoci s vaší strategií údržby a mazání ložisek, vyplňte níže své kontaktní údaje a rádi to s vámi dále prodiskutujeme.

Mám zájem o…

Rozumíme mazivům ve vašem oboru

V potravinářském průmyslu mohou být důsledky neúčinného mazání velmi zásadní; selhání ložisek, nadměrné prostoje, jakož i rizika spojená s bezpečností potravin a obsluhy a v konečném důsledku neočekávané náklady na rozpočet údržby.

Snížení nákladů na mazání ložisek

Rubix vám může pomoci s údržbou ložisek a přechodu k technologii bez nutnosti mazání nebo k namazání po dobu životnosti.

Vzhledem k tlakům na neustálé snižování nákladů a prostojů, prevenci kontaminace potravin a zvyšování odpovědnosti za životní prostředí již nemusí být tradiční přístup k řízení mazání účinný. I drobná změna a nové uvažování o způsobu mazání ložisek se může ukázat jako zásadní.

Jak může nové myšlení o způsobu mazání ložisek ovlivnit vaše cíle:

 

Dodržování požadavků na bezpečnost potravin

Odstraňte kritické body HACCP z vašeho programu pro bezpečnost potravin

Snižování nákladů

Snižte prostoje a náklady na údržbu monitorováním stavu

Dostupnost aktiv

Vylepšete účinnost originálního vybavení (OEE)

Udržitelnost životního prostředí

Snižte množství mastnoty a likvidace s tím spojené

Příklad toho, jak pomáháme

Zde je jen jeden typický příklad toho, jak každý den uplatňujeme naše odborné znalosti v oblasti ložisek, abychom pomohli společnostem v potravinářském a nápojovém odvětví v celé Evropě.

Německý výrobce čelil problémům s údržbou a náklady na prostoje kvůli poruchám ložisek dopravníku ve své peci Mecatherm. Tým Rubix navrhl, aby pekárna přešla z plastových klecí na kovové klece. Po zkouškách nyní ložiska vydrží výrazně déle a prostoje pečení se podstatně zkrátily.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak vám můžeme pomoci.