Služby

Sledování ložisek

šetří čas, nákladově efektivní a chytré

Služby monitorování stavu Rubixu poskytují vašim týmům údržby podrobné informace o zdraví a výkonu vašich ložisek. Zachycením zhoršujícího se stavu ložisek a maziva, můžete naplánovat preventivní údržbu, abyste se vyhnuli nákladným prostojům a nouzovým opravám.

Naše služba je navržena jako nákladově efektivní, časově úsporná a alternativa k reaktivním opravám a údržbě. Díky možnosti ušetřit tisíce korun či euro při sekundárním poškození, ztrátě výroby a zbytečné údržbě jsou naše služby monitorování stavu osvědčeným přístupem k preventivní údržbě při vašich požadavcích na ložiska.

Zajištění souososti

Úpravou vyrovnání můžeme maximalizovat životnost a efektivitu vašeho zařízení.

Naši zkušení technici vypočítají souosost hřídele a spojek a poté identifikují případné potřebné opravy. Tolerance se mohou dramaticky lišit mezi různými spojkami, a když dojde k nevyrovnání, je tuhá spojka náchylná k selhání kvůli vysokému počtu cyklů ohýbání, které jsou na hřídelích. To může být nákladné z hlediska zpomalení produktivity a může to vést k prostojům, protože pro opravu je nutné odstavení.

Analýza vibrací

Naše analýza vibrací umožňuje včasnou detekci opotřebení, únavy a selhání rotujících strojů.

Tato služba vám poskytuje informace, které identifikují potenciální problémy a předpokládaný čas do selhání, což vám umožní naplánovat proaktivní údržbu. Naši technici přesně změří absolutní a relativní vibrace na vašich kritických strojích a infrastruktuře. Úroveň vibrací může být porovnána s vašimi historickými výchozími údaji pro posouzení závažnosti. Naše zprávy podrobně popisují stav každého z vašich zařízení a seznam nápravných opatření nezbytných k odstranění závad.

Vzorkování maziva

Our oil sampling and analysis service helps to reduce costs by improving your equipment reliability and extending the life of your equipment.

Rutinní analýza oleje je nedílnou součástí úspěšného programu údržby. Zjištění stavu vašeho zařízení pomáhá sledovat míru opotřebení kritických součástí (trend počtu částic, opotřebení kovů, úrovně prvků v odebraných vzorcích).

Close modal

Obraťte se na naše oddělení ložisek

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak může Rubix pomoci s vaší strategií údržby a mazání ložisek, vyplňte níže své kontaktní údaje a rádi to s vámi dále prodiskutujeme.

    Mám zájem o…