Wprowadzenie

Witamy w polityce prywatności Rubix Group International Limited.

Rubix Group International Limited należy do grupy spółek Rubix („Grupa Rubix”).

Niniejsza informacja o ochronie prywatności jest wydawana w imieniu Grupy Rubix, więc kiedy w tej informacji o prywatności wspominamy „Rubix”, „my”, „nas” lub „nasz”, mamy na myśli odpowiednią firmę z Grupy Rubix odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych.

Rubix szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza informacja o prywatności poinformuje Cię, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową (niezależnie od tego, skąd ją odwiedzasz), poinformuje Cię o Twoich prawach do prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni.

Skorzystaj także ze słownika, aby zrozumieć znaczenie niektórych terminów używanych w niniejszej informacji o polityce prywatności.

Ważne informacje – kim jesteśmy

Cel niniejszej polityki prywatności

Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma na celu dostarczenie informacji o tym, w jaki sposób Rubix gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe podczas korzystania z tej witryny, w tym wszelkie dane, które możesz podać za pośrednictwem tej witryny, rejestrując się w naszym biuletynie, kupując produkt lub usługę lub biorąc udział w konkursie. Ta strona nie jest przeznaczona dla dzieci i nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci. Ważne jest, aby przeczytać niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wraz z każdym innym oświadczeniem o ochronie prywatności lub oświadczeniem o uczciwym przetwarzaniu, które możemy przekazać w określonych przypadkach, gdy zbieramy lub przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, abyś był w pełni świadomy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane . Niniejsza informacja o prywatności uzupełnia inne uwagi i nie ma na celu ich zastępowania.

Kontroler

Rubix Group International Limited jest administratorem i jest odpowiedzialna za tą stronę internetową.

Powołaliśmy zespół ds. Prywatności danych („DPT”), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie pytań związanych z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji o prywatności, w tym prośby o skorzystanie z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z DPT, korzystając z poniższych informacji.

Dane kontaktowe do DPT

Nasze pełne dane to: Rubix Group International Limited (numer firmy: 00162925), Accurist House, 44 Baker St, London, England, W1U 7AL. Adres e-mail dla DPT: data-privacy@iph-brammer.com

Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do biura Komisarza ds. Informacji („ICO”), brytyjskiego organu nadzorczego ds. Ochrony danych (www.ico.org.uk). Bylibyśmy jednak wdzięczni za możliwość rozwiązania twoich problemów przed skontaktowaniem się z ICO, dlatego prosimy o kontakt w pierwszej kolejności.

Zmiany w informacji o polityce prywatności oraz obowiązek poinformowania nas o zmianach

Ta wersja została ostatnio zaktualizowana 23 maja 2018 r.

Ważne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli dane osobowe ulegną zmianie w trakcie relacji z nami.

Linki stron trzecich

Ta strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, wtyczek i aplikacji. Kliknięcie tych łączy lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych o tobie. Nie kontrolujemy tych witryn stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej witryny zachęcamy do przeczytania informacji o polityce prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Dane, które zbieramy o tobie

Dane osobowe lub dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie, od których można ją zidentyfikować. Nie obejmuje danych, w których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różnego rodzaju dane osobowe o Tobie, które zgrupowaliśmy razem w następujący sposób:

 • Dane tożsamości – mogą obejmować twoje imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć.
 • Dane kontaktowe – może to obejmować adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane finansowe – mogą obejmować dane konta bankowego i karty płatniczej.
 • Dane transakcji – mogą obejmować szczegóły dotyczące płatności na rzecz użytkownika i od niego oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług zakupionych od nas.
 • Dane techniczne – mogą obejmować adres IP, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienie i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, z których korzystasz uzyskać dostęp do tej strony.
 • Dane profilu – mogą obejmować twoją nazwę użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia złożone przez ciebie, twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi ankietowe.
 • Dane o użytkowaniu – mogą obejmować informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne – może to obejmować Twoje preferencje dotyczące otrzymywania marketingu od nas i naszych stron trzecich oraz twoje preferencje komunikacyjne.

Możemy również gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane zagregowane mogą pochodzić z danych osobowych, ale nie są uważane za dane osobowe zgodnie z prawem, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład możemy agregować Twoje dane o użytkowaniu, aby obliczyć odsetek użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeśli jednak połączymy lub połączymy Dane Zagregowane z Twoimi danymi osobowymi, aby umożliwić Ci bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją o prywatności.

Nie zbieramy żadnych specjalnych kategorii danych osobowych na Twój temat (obejmuje to szczegóły dotyczące twojej rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacji o twoim zdrowiu oraz danych genetycznych i biometrycznych) . Nie zbieramy również żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach.

Jeśli nie podasz danych osobowych

W przypadkach, w których musimy gromadzić dane osobowe zgodnie z prawem lub zgodnie z warunkami umowy, którą zawarliśmy z Tobą, a Ty nie dostarczysz tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą mamy lub próbujemy z Tobą zawrzeć (na przykład, aby zapewnić ci towary lub usługi). W takim przypadku może być konieczne anulowanie produktu lub usługi, z których u nas korzystasz, ale powiadomimy Cię, jeśli tak jest w danym momencie.

Jak gromadzone są twoje dane osobowe?

Używamy różnych metod gromadzenia danych osobowych od Ciebie i na Twój temat, w tym poprzez:

 • Bezpośrednie interakcje. Możesz przekazać nam swoje dane osobowe, kontaktowe i finansowe, wypełniając formularze lub korespondując z nami pocztą, telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które podajesz, gdy:
  • ubiegasz się o nasze produkty lub usługi;
  • zakładasz konto na naszej stronie internetowej;
  • subskrybujesz nasze usługi lub publikacje;
  • poprosisz o przesłanie marketingowi;
  • bierzesz udział w konkursie, promocji lub ankiecie; lub
  • dzielisz się opinią na nasz temat.
 • Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Podczas interakcji z naszą witryną możemy automatycznie gromadzić dane techniczne dotyczące Twojego sprzętu, działań i wzorców przeglądania.


Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie, dzienników serwera i innych podobnych technologii.

Możemy również otrzymywać dane techniczne o Tobie, jeśli odwiedzasz inne strony wykorzystujące nasze pliki cookie. Więcej informacji znajduje się w naszej polityce dotyczącej plików cookie, która jest opublikowana na naszej stronie internetowej.

Strony trzecie lub publicznie dostępne źródła. Możemy gromadzić lub otrzymywać dane osobowe o Tobie od różnych stron trzecich, które mają Twoją zgodę na przekazanie nam Twoich danych oraz z publicznie dostępnych źródeł.

Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy pozwala na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • Tam, gdzie musimy wykonać umowę, mamy zamiar zawrzeć lub zawieramy umowę z tobą.
 • Jeżeli jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (lub interesów osób trzecich), a Twoje interesy i prawa podstawowe nie zastępują tych interesów.
 • Gdzie musimy przestrzegać obowiązku prawnego lub regulacyjnego.

Zasadniczo nie polegamy na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych w inny sposób niż w związku z wysyłaniem do osób trzecich bezpośrednich wiadomości marketingowych za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. Masz prawo wycofać zgodę na marketing w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.

Cele, dla których będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe

Poniżej przedstawiamy, w formie tabeli, opis wszystkich sposobów wykorzystywania Twoich danych osobowych, oraz na jakiej podstawie prawnej możemy się opierać. W stosownych przypadkach ustaliliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na więcej niż jednej podstawie prawnej, w zależności od konkretnego celu, w jakim wykorzystujemy Twoje dane. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której polegamy, przetwarzając Twoje dane osobowe, jeżeli w poniższej tabeli podano więcej niż jedną podstawę.

Cel / działanie Rodzaj danych Podstawa prawna przetwarzania danych włącznie z podstawą opartą na uzasadnionych interesach
Zarejestrowanie nowego
użytkownika
(a) tożsamość
(b) kontakt
Wykonanie zawartej z użytkownikiem umowy
Przetworzenie i dostawa
zamówienia, m.in.:
(a) Zarządzanie
płatnościami i opłatami
(b) Pobranie należnych
nam środków pieniężnych
(a) tożsamość
(b) kontakt
(c) finansowe
(d) transakcja
(e) marketing i komunikacja
(a) Wykonanie zawartej z użytkownikiem umowy
(b) Zgodne z naszymi
uzasadnionymi interesami
(odzyskanie długu)
Zarządzanie relacjami z użytkownikami, m.in.:
(a) Informowanie o zmianach w naszym regulaminie lub polityce
prywatności
(b) Prośby o wystawienie
oceny lub udział w ankiecie
(a) tożsamość
(b) kontakt
(c) profil
(d) marketing i komunikacja
(a) Wykonanie zawartej z użytkownikiem umowy
(b) Niezbędne do wypełniania
zobowiązań prawnych
(c) Zgodne z naszymi
uzasadnionymi interesami
(aktualizacja rejestrów i badanie produktów/usług
z których korzysta użytkownik)
Umożliwienie
użytkownikowi udziału w konkursie lub ankiecie
(a) tożsamość
(b) kontakt
(c) profil
(d) użytkowanie
(e) marketing
i komunikacja
(a) Wykonanie zawartej z użytkownikiem umowy
(b) Niezbędne dla wypełnienia naszych
uzasadnionych interesów (badania sposobów
użytkowania naszych
produktów/usług, aby móc je polepszać i rozwijać nasz
biznes)
Zarządzanie i ochrona naszych interesów i witryny
internetowej (m.in. pomoc
techniczna, analiza danych,
przeprowadzanie testów,
utrzymywanie działania systemu, wsparcie,
raportowanie, hosting danych)
(a) tożsamość
(b) kontakt
(c) techniczne
(a) Niezbędne dla wypełnienia
naszych uzasadnionych
interesów (regularna działalność
naszego biznesu, świadczenie
usług administracyjnych i
technologicznych,
bezpieczeństwo sieci,
zapobieganie oszustwom i w
kontekście reorganizacji
biznesowej lub restrukturyzacji
grupy)
(b) Niezbędne do wypełniania
zobowiązań prawnych
Dostarczanie użytkownikom
odpowiednich treści witryny
i reklam oraz mierzenie
skuteczności naszych kampanii reklamowych
(a) tożsamość
(b) kontakt
(c) profil
(d) użytkowanie
(e) marketing i
komunikacja
(f) techniczne
(b) Niezbędne dla wypełnienia
naszych uzasadnionych
interesów (badanie sposobów użytkowania naszych
produktów/usług, aby móc je
polepszać i rozwijać nasz
biznes, jak również zdobywanie
informacji dotyczących
strategii marketingowej)
Analiza danych, dla poprawy działania naszej
witryny, produkty/usługi, marketing, kontakt z klientem i jego doświadczenia
(a) techniczne
(b) użytkowanie
(b) Niezbędne dla wypełnienia
naszych uzasadnionych
interesów (definiowanie
rodzajów klientów używających
naszych produktów i usług,
aktualizowanie witryny,
rozwijanie firmy i zdobywanie
informacji dotyczących
strategii marketingowej)
Udzielanie użytkownikom
sugestii lub rekomendacji
dotyczących produktów lub
usług, które mogą ich zainteresować
(a) tożsamość
(b) kontakt
(c) techniczne
(d) użytkowanie
(e) profil
Niezbędne dla wypełnienia
naszych uzasadnionych
interesów (usprawnianie
naszych produktów i usług,
rozwijanie biznesu)

Marketing

Dokładamy wszelkich starań, abyś mógł dokonywać wyborów dotyczących niektórych zastosowań danych osobowych, szczególnie w zakresie marketingu i reklamy.

Oferty promocyjne od nas

Możemy wykorzystywać dane dotyczące tożsamości, danych kontaktowych, danych technicznych, użytkowania i profilu, aby uzyskać pogląd na temat tego, co naszym zdaniem może być potrzebne lub co może Cię zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Ciebie odpowiednie (nazywamy to marketingiem).

Otrzymasz od nas informacje marketingowe, jeśli poprosisz o nie lub jeśli zakupisz od nas towary lub usługi lub jeśli podałeś nam swoje dane w związku z uczestnictwem w konkursie lub zarejestrowałeś się w promocji i, w każdym przypadku, nie zrezygnowałeś z otrzymywania tego marketingu.

Marketing stron trzecich

Przed udostępnieniem danych osobowych użytkowników jakiejkolwiek firmie spoza grupy Rubix dla celów marketingowych najpierw poprosimy użytkownika o udzielenie na to wyraźnej zgody.

Rezygnacja

Możesz poprosić nas lub strony trzecie o zaprzestanie wysyłania wiadomości marketingowych w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania tych wiadomości marketingowych, nie będzie to miało zastosowania do danych osobowych przekazanych nam w wyniku zakupu produktu / usługi, rejestracji gwarancji, doświadczenia produktu / usługi lub innych transakcji.

Pliki cookie

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki lub ostrzegała Cię, gdy witryny ustawiają lub uzyskują dostęp do plików cookie. Jeśli wyłączysz lub odrzucisz pliki cookie, pamiętaj, że niektóre części tej witryny mogą stać się niedostępne lub nie działać poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie, która jest opublikowana na naszej stronie internetowej.

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu i powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, skontaktuj się z nami.

Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe do niezwiązanego celu, powiadomimy Cię i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy i zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Ujawnianie danych osobowych

Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe stronom wymienionym poniżej w celach określonych w tabeli w pkt 4 powyżej.

 • Wewnętrzne Strony Trzecie zgodnie z Glosariuszem.
 • Zewnętrzne Strony Trzecie zgodnie z Glosariuszem.
 • Strony Trzecie, w stosunku do których zdecydujemy się na sprzedaż, przeniesienie lub połączenie części naszej działalności lub naszych aktywów.

Alternatywnie możemy starać się nabywać inne firmy lub łączyć się z nimi. Jeśli nastąpi zmiana w naszej firmie, nowi właściciele mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej informacji o polityce prywatności.

Wymagamy od wszystkich stron trzecich szanowania bezpieczeństwa danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie danych osobowych użytkowników do ich własnych celów i zezwalamy im na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Transfery międzynarodowe

Może pojawić się konieczność udostępnienia Twoich danych osobowych w ramach Grupy Rubix. Może to obejmować przesyłanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Zapewniamy ochronę Twoich danych osobowych, wymagając od wszystkich naszych spółek grupy, którym udostępnimy Twoje dane osobowe, przestrzegania tych samych zasad podczas przetwarzania Twoich danych osobowych.

Niektóre z naszych zewnętrznych stron trzecich mają siedzibę poza EOG, więc ich przetwarzanie danych osobowych będzie wiązało się z przekazaniem danych poza EOG.

Za każdym razem, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG, zapewniamy im podobny poziom ochrony, zapewniając co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń:

* Będziemy przekazywać dane osobowe tylko do krajów, które zostały uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przez Komisję Europejską. Więcej informacji można znaleźć w Komisji Europejskiej: Adekwatność ochrony danych osobowych w krajach spoza UE.
* Tam, gdzie korzystamy z usług niektórych dostawców usług, możemy korzystać ze specjalnych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaką mają w Europie. Więcej informacji można znaleźć w Komisji Europejskiej: Wzory umów o przesyłanie danych osobowych do krajów trzecich.
* Tam, gdzie korzystamy z usługodawców mających siedzibę w USA, możemy przekazywać im dane, jeśli są oni częścią Privacy Shield, która wymaga od nich zapewnienia ochrony podobnej do danych osobowych udostępnianych między Europą a USA. Więcej informacji można znaleźć w Komisji Europejskiej: UE-USA

Privacy Shield

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat konkretnego mechanizmu wykorzystywanego przez nas podczas przesyłania danych osobowych poza EOG.

Ochrona danych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych w nieautoryzowany sposób. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych tym pracownikom, agentom, kontrahentom i innym stronom trzecim, które muszą wiedzieć o swojej działalności. Będą przetwarzać Twoje dane osobowe tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy Ciebie i każdą odpowiednią instytucję regulującą, w przypadku gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

8. Przechowywanie danych

Jak długo będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, włącznie ze spełnieniem wszystkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe oraz czy możemy osiągnąć te cele innymi sposobami i obowiązującymi wymogami prawnymi.

Szczegóły dotyczące okresów przechowywania różnych aspektów danych osobowych są dostępne w naszej polityce przechowywania, o którą możesz poprosić od nas, kontaktując się z nami.

Twoje prawa

W pewnych okolicznościach przysługują Ci prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Masz prawo do:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie znany jako „wniosek o dostęp do danych podmiotu”). Umożliwia to otrzymanie kopii przechowywanych przez nas danych osobowych i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Żądania korekty danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Umożliwia to poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które przechowujemy na Twój temat, ale może być konieczne zweryfikowanie dokładności nowych danych, które nam przekazujesz.
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych, jeśli z powodzeniem skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), w którym mogliśmy przetwarzać Twoje dane w sposób niezgodny z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu przestrzegać lokalnego prawa. Pamiętaj jednak, że nie zawsze możemy spełnić Twoją prośbę o usunięcie danych z określonych powodów prawnych, o których zostaniesz powiadomiony w momencie twojego żądania.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy polegamy na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej) i istnieje powód w Twojej konkretnej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danychna tej podstawie, ponieważ uważasz, że ma to wpływ na Twoje podstawowe prawa i wolności. Masz również prawo sprzeciwić się temu, gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich informacji, które zastępują Twoje prawa i wolności.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących scenariuszach: (a) jeśli chcesz, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) jeżeli nasze wykorzystanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli; (c) jeżeli potrzebujesz, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli nie są już nam potrzebne, ponieważ potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) sprzeciwiłeś się naszemu wykorzystaniu Twoich danych, ale musimy zweryfikować, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.
 • Żądania przekazania Twoich danych osobowych Tobie lub stronie trzeciej. Prześlemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że to prawo ma zastosowanie wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, które początkowo wyraziłeś zgodę na wykorzystanie lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z Tobą.
 • Wycofania zgody w dowolnym momencie, kiedy podstawa przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci niektórych produktów lub usług. Doradzimy Ci, jeśli tak jest w momencie wycofania zgody. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z naszym DPT, korzystając z danych kontaktowych w punkcie 4 powyżej

Zwykle nie jest wymagana opłata

Nie będziesz musiał wnosić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystanie z jakichkolwiek innych praw).

Możemy jednak naliczyć uzasadnioną opłatę, jeśli żądanie jest wyraźnie bezzasadne, powtarzalne lub nadmierne. Alternatywnie możemy odmówić spełnienia Twojego żądania w takich okolicznościach.

Czego możemy potrzebować od Ciebie

Może być konieczne zażądanie od Ciebie konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Twoje prawo dostępu do twoich danych osobowych (lub wykonania któregokolwiek z Twoich innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o dodatkowe informacje w związku z Twoją prośbą w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi.

Termin odpowiedzi

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli Twoja prośba jest szczególnie złożona lub złożyłeś wiele wniosków. W takim przypadku powiadomimy Cię i będziemy Cię aktualizować.

10. Glosariusz

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą firmą, abyśmy mogli zapewnić Tobie najlepszą obsługę / produkt oraz najlepsze i najbezpieczniejsze doświadczenia. Zapewniamy, że rozważymy i wyważymy każdy potencjalny wpływ na Ciebie (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz Twoje prawa, zanim przetworzymy Twoje dane osobowe dla naszych uzasadnionych interesów. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do działań, w których nasze interesy są nadrzędne wobec wpływu na Ciebie (chyba że mamy Twoją zgodę lub jest to wymagane lub dozwolone przez prawo). Możesz uzyskać dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób oceniamy nasze uzasadnione interesy pod kątem potencjalnego wpływu na Ciebie w odniesieniu do określonych działań, kontaktując się z nami. Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia kroków na żądanie przed zawarciem takiej umowy. Przestrzeganie zobowiązania prawnego lub regulacyjnego oznacza przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlegamy.

OSOBY TRZECIE

Wewnętrzne strony trzecie

Inne spółki z Grupy Rubix działające jako współadministratorzy lub podmioty przetwarzające.

Zewnętrzne strony trzecie

Strony trzecie inne niż nasze wewnętrzne strony trzecie. Na przykład nasi dostawcy usług IT; profesjonalni doradcy (w tym prawnicy, bankowcy, audytorzy i ubezpieczyciele); organy regulacyjne i inne organy; i nasze agencje marketingowe.