Wartości dodane na każdym etapie produkcji

Nie znaleziono produktów z wybranymi filtrami.

Wyczyść wybrane filtry i spróbuj ponownie.

Stal

Produkt: Łożysko baryłkowe dzielone

Oszczędności: 1 998 970 €

Jeden z największych na świecie producentów stali doświadczył nieoczekiwanej, nagłej awarii głównego czopu łożyskowego, a wynikające z tego straty produkcyjne mogły oznaczać znaczne straty pieniężne.

Rubix, zgodnie z wymaganiami klienta, dostarczył rozwiązanie określające sekwencję i metodę zastępowania uszkodzonego łożyska. Aby skrócić czas przestoju zalecono, by klient użył specjalnego łożyska baryłkowego dzielonego FAG jako części zapasowej, a także solidnego łożyska baryłkowego.

Prace naprawcze zostały zakończone w ciągu dziesięciu dni, co przyniosło oszczędności w wysokości 1 998 970 €.

Stal

Dzielone łożysko baryłkowe i łożysko baryłkowe

Oszczędności: €1,998,970

Jeden z największych producentów stali na świecie doświadczył nieoczekiwanej awarii głównego łożyska czopowego, a wynikająca z tego utrata pracy mogła oznaczać znaczną utratę przychodów.

Po konsultacji, Rubix zapewnił wsparcie w określeniu kolejności i metody wymiany uszkodzonego łożyska zgodnie z wymaganiami klienta. Zalecono użycie specjalnego dzielonego łożyska baryłkowego FAG jako zapasowego, aby skrócić czas przestoju, wraz z pełnym łożyskiem baryłkowym.

Prace i nieoczekiwane problemy, które się pojawiły, zostały zakończone w ciągu dziesięciu dni, co przyniosło znaczne oszczędności.

Budownictwo

Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniem DDU

Oszczędności: 733 230 €

Wiodący na rynku producent w branży budowlanej stanął w obliczu zakłóceń na nowej zautomatyzowanej linii z powodu częstych awarii łożysk na rolkach prowadzących ostrza pił taśmowych.

Ponieważ łożyska wytrzymywały czasami tylko trzy godziny, konieczna była ich codzienna wymiana, co skutkowało kosztownymi przestojami i zwiększonymi kosztami konserwacji.

Inżynierowie Rubix przeprowadzili analizę awarii łożysk i zidentyfikowali zanieczyszczenia jako przyczynę. Zalecili wdrożenie łożysk kulkowych zwykłych z wysokowydajnym uszczelnieniem NSK DDU, wykorzystującym opatentowany mechanizm potrójnej wargi. Próba wykazała natychmiastową znaczną poprawę trwałości łożysk, co przyniosło oszczędności w wysokości 733 230 euro.

Automotive

Produkt: Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniem VV

Oszczędności: 271 200 €

Największy na świecie producent samochodów zmagał się z częstymi, nieoczekiwanymi przestojami produkcyjnymi z powodu przedwczesnej awarii łożysk zamontowanych na głowicy natryskowej w maszynach do powlekania. Spowodowało to znaczne zakłócenia produkcji i wysokie koszty przestojów.

Przeprowadzono pełną ocenę pracy aplikacji wraz z analizą smaru, która ujawniła, że łożyska zacinają się z powodu wyrzucenia smaru przez powietrze pod wysokim ciśnieniem.

Zespół Rubix zaproponował bezstykowe uszczelnienia VV firmy NSK wraz ze zmianą geometrii łożyska, co zaskutkowało dobrą retencją smaru, wydłużeniem żywotności łożyska z 7 dni do 110 dni oraz oszczędnością kosztów do 271 200 €.

Automotive

Wydłużenie żywotności produktu

Oszczędnosci: 190 992 €

Duża międzynarodowa firma z branży motoryzacyjnej borykała się z częstą wymianą łożysk superprecyzyjnych w głowicy obrabiarki. Powodem była konieczność pracy narzędzia w pozycji pionowej, przez co wnikało do niego chłodziwo używane w procesie. Proces ten powodował znaczną korozję łożyska.

We współpracy z firmą NSK, Rubix zaproponował montaż uszczelnionych łożysk serii 7013CTRV1RDULP3. Spowodowało to zmniejszenie ilości napraw, kosztów konserwacji, przestojów i strat produkcyjnych oraz wydłużenie okresu użytkowania produktu z około czterech miesięcy do ponad roku.

Wszystko to przełożyło się na oszczędność kosztów w wysokości 190 992 €.

Przemysł spożywczy – poprawa wydajności produkcji

Zamiana części OEM

Oszczędności: 240 000 €

Znaczący na rynku producent puszek do napojów bezalkoholowych zmagał się z ciągłymi przestojami w produkcji z powodu częstych i przedwczesnych uszkodzeń łożysk, które były częścią procesu obróbki powierzchni wewnątrz pojemników.

Awarie te przyczyniały się do rdzewienia puszki, przez co klienci często zwracali całą ich paletę.

Rubix we współpracy z NSK dokonał analizy całego procesu co doprowadziło do diagnozy, że zamontowane łożyska kulkowe nie zapewniały wystarczającej ochrony przed zawilgoceniem smaru. Zaproponowano zastąpienie używanego przez klienta systemu osłon ZZ nowym bezdotykowym uszczelnieniem VV oraz zastosowanie luzu promieniowego C3 oraz smaru NSK, kod AS2.

Dzięki temu rozwiązaniu łożyska były wymieniane co 110 dni, a nie jak dotychczas, co 7 dni. Doprowadziło to do wydłużenia okresu użytkowania produktu i tym samym oszczędność 150 000 € oraz redukcję przestojów i strat produkcyjnych o 90 000 €.

Opakowania

Wydłużenie czasu pracy części

Oszczędności: 606 000 €

Jeden z wiodących producentów opakowań w Europie zgłosił pracownikowi Rubix problemy z łożyskami, które ulegały awariom średnio co sześć tygodni. Łożyska te zainstalowane były w 40 maszynach atramentowych, a na ich wadliwość wpływało przenikanie atramentu do ich wnętrza.

Przedstawiciel Rubix odwiedził zakład klienta wraz z przedstawicielem firmy NSK, aby zbadać cały proces i zaproponować rozwiązanie. Zalecono wymianę dotychczas używanych łożysk na łożyska uszczelnione i smarowane olejem. Aby sprawdzić skuteczność rozwiązania, klient zdecydował się na jego przetestowanie. Zaproponowane łożyska działały przez ponad rok bez jakichkolwiek awarii i aktualnie są wdrażane we wszystkich maszynach.

Wzrost żywotności produktu i tym samym maszyn gdzie są zamontowane, a także znaczne skrócenie czasu konserwacji i wydłużenie całkowitego czasu produkcji, zapewniły klientowi oszczędności w wysokości 606 000 €.

Przemysł spożywczy

Zwiększenie wydajności produkcji

Oszczędności: 71 000 €

Klient doświadczał częstych awarii wentylatora w młynie, które doprowadzały do zatrzymania produkcji w całym zakładzie.

Zespół Rubix i NSK odwiedził zakład i zalecił wymianę otwartych łożysk na łożyska wyposażone w indywidualne uszczelki gumowe wykonane z Vitonu. Zapropowane łożyska zostały zamontowane i wyregulowane podczas planowanego postoju konserwacyjnego.

Rozwiązanie to spowodowało wydłużenie czasu produkcji, a także zapobiegło dalszym przestojom maszyn, co pozwoliło firmie zaoszczędzić 71 000 €.

Automotive

Wydłużenie czasu pracy części

Oszczędności: 5 100 €

Klient skontaktował się z zespołem Rubix, ponieważ zależało mu na wydłużeniu czasu pracy używanych łożysk Capper. Zdarzało się, że niektóre z nich ulegały awariom i musiały być wymieniane co 12 miesięcy.

Po dokonaniu analizy, pracownik Rubix zauważył, że powtarzające się awarie były spowodowane złym smarowaniem i korozją, dlatego zaproponował test z użyciem łożysk Solid Oil marki SKF. Łożyska zostały wykonane przez producenta na specjalne zamówienie, a zestaw testowy wydany klientowi bezpłatnie. Zaproponowane rozwiązanie było monitorowane przez 6 miesięcy, a ostateczny wynik okazał się pozytywny. Klient złożył zamówienie na dwa kolejne zestawy łożysk Solid Oil.

Żywotność części została wydłużona do 24 miesięcy, przez co klient zaoszczędził na kosztach rocznej konserwacji.

Przemysł spożywczy

Zastosowanie zamiennika

Oszczędności: 16 704 €

Jeden z producentów żywności dokonywał zakupów znacznych ilości łożysk baryłkowych 22315K.

Rubix zaproponował wybór alternatywnej marki w celu zmniejszenia kosztów, zapewniając, że jakość i oczekiwania dotyczące żywotności produktu pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Ze względu na doskonałe relacje Rubix z dostawcami, zidentyfikowano tańszy zamiennik i zaproponowano produkt marki Timken. Po jego przetestowaniu, klient potwierdził, że nowe łożysko spełnia jego oczekiwania, a także zapewnia zakładane oszczędności.

Przez cały kolejny rok klient zakupił łącznie 464 łożysk tego typu. Różnica w cenie wyniosła 36 € za sztukę, co doprowadziło do oszczędności kosztów w wysokości 16 704 €.

Metal

Łożyska walcowe

Oszczędności: 41 240 €

Klient z branży metalowej borykał się z powtarzającymi się co dwa do trzech miesięcy awariami łożysk. Po bezskutecznym wypróbowaniu alternatywnych produktów zwrócił się o pomoc do Rubix.

Po wizycie oceniającej, łożysko walcowe Timken okazało się najszybszym i najłatwiejszym do zamontowania łożyskiem. Firma Rubix dostarczyła, zamontowała i obecnie co roku serwisuje łożyska, a także zapewnia fachowe doradztwo w zakresie konserwacji, uszczelniania i smarowania.

Dzięki przejściu na pełny zestaw łożysk Timken, młyn cieszy się teraz żywotnością łożysk przekraczającą pięć lat, co skutkuje znacznymi bieżącymi oszczędnościami kosztów.

Produkcja folii

System łożysk samonastawnych

Oszczędności: €126,360

Wiodący producent folii poliestrowych doświadczał problemów z wałami z powodu obudów i łożysk stosowanych w wentylatorach przemysłowych. Po zbadaniu sprawy zainstalowano system łożysk samonastawnych. Obejmował on toroidalne łożysko wałeczkowe CARB w pozycji swobodnej i samonastawne łożysko baryłkowe w pozycji ustalonej, aby poprawić warunki pracy i wydajność maszyny.

Nowy system dostosował się do niewspółosiowości i przesunięcia osiowego bez tarcia oraz wyeliminował korozję, pomagając zwiększyć niezawodność i produktywność.

System pozwolił klientowi osiągnąć oszczędności w wysokości 126 360 euro dzięki zwiększonej żywotności łożyska, wydłużonym okresom międzyobsługowym oraz zmniejszonemu zużyciu komponentów i smaru.

Żywność i napoje

Łożyska kołnierzowe na 2 i 4 śruby

Oszczędności: €295,751

W ciągu roku jeden z największych producentów przekąsek doświadczył 30 godzin przestoju w jednym ze swoich zakładów z powodu awarii łożysk. Przestój ten spowodował znaczną utratę produkcji, której koszt wynosił 12 000 euro za godzinę. Przy zaledwie 18 dniach między awariami i konieczności pełnej wymiany co 2,5 miesiąca, pojawiła się pilna potrzeba znalezienia rozwiązania.

Rubix Insite współpracował z SKF w celu zidentyfikowania i dostarczenia zespołów łożyskowych SKF Food Line, które były znacznie lepiej przystosowane do pracy w trudnych warunkach i spełniały wymogi bezpieczeństwa żywności w zakładzie.

W rezultacie czas przestoju został skrócony do pięciu godzin rocznie i uzyskano znaczne oszczędności w wysokości 295 751 euro.

Metal

Schaeffler Optime System

Oszczędności: €121,400

Wiodący producent taśm miedzianych stanął w obliczu znacznych przestojów i szkód spowodowanych awarią łożyska w systemie wentylatorów.

Szukając rozwiązania zapobiegawczego, skontaktowali się z Rubix, który omówił z nimi rozwiązania w zakresie monitorowania stanu i polecił system Optime firmy Schaeffler.

Dzięki zainstalowaniu 60 czujników i smarownic w dwóch systemach wentylacyjnych, stan łożysk i poziomy napełnienia smarownic mogą być monitorowane w dowolnym momencie, zapobiegając poważnym przyszłym problemom i nieplanowanym przestojom.

Cement

Zespoły łożyskowe w oprawie niedzielonej

Oszczędności: 74 420 £

Klient poprosił o pomoc w zakresie doboru nowego typu łożyska wraz z oprawą, które charakteryzowałaby dłuższa żywotność, a także łatwość wymiany, czego efektem miało być zwiększenie wydajności produkcji. Klientowi zdarzały się częste przestoje, ponieważ dotychczas używane łożyska ulegały awariom z powodu wnikania do ich wnętrza zanieczyszczeń. Wymiana zajmowała około dwóch godzin, średnio co 3 miesiące, co miało duży wpływ na obniżenie wydajności produkcji.

Po wizycie w Centrum Doskonalenia Brammer dotychczasowe łożyska stosowane przez klienta zostały zastąpione zespołami łożyskowymi w oprawie niedzielonej.

Nowe łożysko działa od ponad roku, bez żadnych problemów. Oprócz wydłużenia czasu pracy części, czas montażu został zmniejszony do pół godziny na jednostkę.