Wartości dodane na każdym etapie produkcji

Nie znaleziono produktów z wybranymi filtrami.

Wyczyść wybrane filtry i spróbuj ponownie.

Stal

Produkt: Łożysko baryłkowe dzielone

Oszczędności: 1 998 970 €

Jeden z największych na świecie producentów stali doświadczył nieoczekiwanej, nagłej awarii głównego czopu łożyskowego, a wynikające z tego straty produkcyjne mogły oznaczać znaczne straty pieniężne.

Rubix, zgodnie z wymaganiami klienta, dostarczył rozwiązanie określające sekwencję i metodę zastępowania uszkodzonego łożyska. Aby skrócić czas przestoju zalecono, by klient użył specjalnego łożyska baryłkowego dzielonego FAG jako części zapasowej, a także solidnego łożyska baryłkowego.

Prace naprawcze zostały zakończone w ciągu dziesięciu dni, co przyniosło oszczędności w wysokości 1 998 970 €.

Budownictwo

Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniem DDU

Oszczędności: 733 230 €

Wiodący na rynku producent produktów izolacyjnych dla budownictwa zakończył uruchomienie nowej zautomatyzowanej linii. Zgłoszono, że produkcja jest nieregularna z powodu powtarzających się awarii łożysk stosowanych na rolkach prowadzących ostrza pił taśmowych. Sytuacja stała się krytyczna, ponieważ zdarzało się, że łożyska działały tylko trzy godziny i konieczna stała się ich codzienna wymiana.

Wiązało się to z kosztownymi przestojami i zwiększonymi kosztami utrzymania. Inżynierowie Rubix przeprowadzili analizę pracy łożyska i ustalili, że przyczyną jego uszkodzenia było wnikanie zanieczyszczeń. Alternatywą zaleconą przez zespół były łożyska kulkowe zwykłe z wysokowydajnym uszczelnieniem NSK DDU, wykorzystujące opatentowany mechanizm potrójnej wargi.

Badanie wykazało natychmiastową i znaczną poprawę trwałości łożysk oraz oszczędności kosztów w wysokości 733 230 €.

Automotive

Produkt: Łożysko kulkowe zwykłe z uszczelnieniem VV

Oszczędności: 271 200 €

Największy na świecie producent samochodów zmagał się z częstymi, nieoczekiwanymi przestojami produkcyjnymi z powodu przedwczesnej awarii łożysk zamontowanych na głowicy natryskowej w maszynach do powlekania. Spowodowało to znaczne zakłócenia produkcji i wysokie koszty przestojów.

Przeprowadzono pełną ocenę pracy aplikacji wraz z analizą smaru, która ujawniła, że łożyska zacinają się z powodu wyrzucenia smaru przez powietrze pod wysokim ciśnieniem.

Zespół Rubix zaproponował bezstykowe uszczelnienia VV firmy NSK wraz ze zmianą geometrii łożyska, co zaskutkowało dobrą retencją smaru, wydłużeniem żywotności łożyska z 7 dni do 110 dni oraz oszczędnością kosztów do 271 200 €.

Automotive

Wydłużenie żywotności produktu

Oszczędnosci: 190 992 €

Duża międzynarodowa firma z branży motoryzacyjnej borykała się z częstą wymianą łożysk superprecyzyjnych w głowicy obrabiarki. Powodem była konieczność pracy narzędzia w pozycji pionowej, przez co wnikało do niego chłodziwo używane w procesie. Proces ten powodował znaczną korozję łożyska.

We współpracy z firmą NSK, Rubix zaproponował montaż uszczelnionych łożysk serii 7013CTRV1RDULP3. Spowodowało to zmniejszenie ilości napraw, kosztów konserwacji, przestojów i strat produkcyjnych oraz wydłużenie okresu użytkowania produktu z około czterech miesięcy do ponad roku.

Wszystko to przełożyło się na oszczędność kosztów w wysokości 190 992 €.

Przemysł spożywczy – poprawa wydajności produkcji

Zamiana części OEM

Oszczędności: 240 000 €

Znaczący na rynku producent puszek do napojów bezalkoholowych zmagał się z ciągłymi przestojami w produkcji z powodu częstych i przedwczesnych uszkodzeń łożysk, które były częścią procesu obróbki powierzchni wewnątrz pojemników.

Awarie te przyczyniały się do rdzewienia puszki, przez co klienci często zwracali całą ich paletę.

Rubix we współpracy z NSK dokonał analizy całego procesu co doprowadziło do diagnozy, że zamontowane łożyska kulkowe nie zapewniały wystarczającej ochrony przed zawilgoceniem smaru. Zaproponowano zastąpienie używanego przez klienta systemu osłon ZZ nowym bezdotykowym uszczelnieniem VV oraz zastosowanie luzu promieniowego C3 oraz smaru NSK, kod AS2.

Dzięki temu rozwiązaniu łożyska były wymieniane co 110 dni, a nie jak dotychczas, co 7 dni. Doprowadziło to do wydłużenia okresu użytkowania produktu i tym samym oszczędność 150 000 € oraz redukcję przestojów i strat produkcyjnych o 90 000 €.

Opakowania

Wydłużenie czasu pracy części

Oszczędności: 606 000 €

Jeden z wiodących producentów opakowań w Europie zgłosił pracownikowi Rubix problemy z łożyskami, które ulegały awariom średnio co sześć tygodni. Łożyska te zainstalowane były w 40 maszynach atramentowych, a na ich wadliwość wpływało przenikanie atramentu do ich wnętrza.

Przedstawiciel Rubix odwiedził zakład klienta wraz z przedstawicielem firmy NSK, aby zbadać cały proces i zaproponować rozwiązanie. Zalecono wymianę dotychczas używanych łożysk na łożyska uszczelnione i smarowane olejem. Aby sprawdzić skuteczność rozwiązania, klient zdecydował się na jego przetestowanie. Zaproponowane łożyska działały przez ponad rok bez jakichkolwiek awarii i aktualnie są wdrażane we wszystkich maszynach.

Wzrost żywotności produktu i tym samym maszyn gdzie są zamontowane, a także znaczne skrócenie czasu konserwacji i wydłużenie całkowitego czasu produkcji, zapewniły klientowi oszczędności w wysokości 606 000 €.

Przemysł spożywczy

Zwiększenie wydajności produkcji

Oszczędności: 71 000 €

Klient doświadczał częstych awarii wentylatora w młynie, które doprowadzały do zatrzymania produkcji w całym zakładzie.

Zespół Rubix i NSK odwiedził zakład i zalecił wymianę otwartych łożysk na łożyska wyposażone w indywidualne uszczelki gumowe wykonane z Vitonu. Zapropowane łożyska zostały zamontowane i wyregulowane podczas planowanego postoju konserwacyjnego.

Rozwiązanie to spowodowało wydłużenie czasu produkcji, a także zapobiegło dalszym przestojom maszyn, co pozwoliło firmie zaoszczędzić 71 000 €.

Automotive

Wydłużenie czasu pracy części

Oszczędności: 5 100 €

Klient skontaktował się z zespołem Rubix, ponieważ zależało mu na wydłużeniu czasu pracy używanych łożysk Capper. Zdarzało się, że niektóre z nich ulegały awariom i musiały być wymieniane co 12 miesięcy.

Po dokonaniu analizy, pracownik Rubix zauważył, że powtarzające się awarie były spowodowane złym smarowaniem i korozją, dlatego zaproponował test z użyciem łożysk Solid Oil marki SKF. Łożyska zostały wykonane przez producenta na specjalne zamówienie, a zestaw testowy wydany klientowi bezpłatnie. Zaproponowane rozwiązanie było monitorowane przez 6 miesięcy, a ostateczny wynik okazał się pozytywny. Klient złożył zamówienie na dwa kolejne zestawy łożysk Solid Oil.

Żywotność części została wydłużona do 24 miesięcy, przez co klient zaoszczędził na kosztach rocznej konserwacji.

Przemysł spożywczy

Zastosowanie zamiennika

Oszczędności: 16 704 €

Jeden z producentów żywności dokonywał zakupów znacznych ilości łożysk baryłkowych 22315K.

Rubix zaproponował wybór alternatywnej marki w celu zmniejszenia kosztów, zapewniając, że jakość i oczekiwania dotyczące żywotności produktu pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Ze względu na doskonałe relacje Rubix z dostawcami, zidentyfikowano tańszy zamiennik i zaproponowano produkt marki Timken. Po jego przetestowaniu, klient potwierdził, że nowe łożysko spełnia jego oczekiwania, a także zapewnia zakładane oszczędności.

Przez cały kolejny rok klient zakupił łącznie 464 łożysk tego typu. Różnica w cenie wyniosła 36 € za sztukę, co doprowadziło do oszczędności kosztów w wysokości 16 704 €.

Metal

Łożyska walcowe

Oszczędności: 41 240 €

Klient doświadczał awarii łożysk średnio co dwa, trzy miesiące, a zastosowanie alternatywnych produktów nie poprawiło sytuacji, dlatego postanowił zwrócić się o pomoc do przedstawiciela Rubix. Po dokonaniu analizy pracownik Rubix zaproponował łożysko walcowe marki Timken, które okazało się być rozwiązaniem najszybszym i najłatwiejszym w montażu.

Klient zdecydował się na zamianę łożyska oraz coroczne kontrole stanu części zamiennych. Skorzystał również z krótkiego szkolenia przeprowadzonego przez Rubix na temat konserwacji łożyska, uszczelnienia i smarowania.

Obecnie klient przeszedł na pełną gamę łożysk Timken i może cieszyć się znaczną redukcją kosztów dzięki ponad pięcioletniej żywotności łożyska walcowego zaproponowanego przez Rubix.

Produkcja folii

System łożysk samonastawnych

Oszczędności: 109 808 £

Wiodący producent folii typu PET borykał się z ciągłymi uszkodzeniami wałów w wentylatorach przemysłowych. Po dokonaniu analizy przez pracownika Rubix zadecydowano o zainstalowaniu systemu samonastawnych łożysk co miało znacząco zoptymalizować działanie aplikacji.

Zalecany system obejmował łożysko toroidalne CARB w położeniu swobodnym i samonastawne łożysko baryłkowe w położeniu ustalającym. Miały one za zadanie poprawić warunki pracy i wydajność maszyny.

W rezultacie nowy system wyeliminował niewspółosiowość, a także korozję. Wprowadzenie systemu pozwoliło klientowi na zastąpienie 80 jednostek w ciągu sześciu lat oraz na uzyskanie oszczędności o wartości 109 880 funtów, które były rezultatem przedłużonej żywotności łożysk, wydłużonych okresów konserwacji oraz zmniejszenia zużyciu części oraz smaru.

Cement

Zespoły łożyskowe w oprawie niedzielonej

Oszczędności: 74 420 £

Klient poprosił o pomoc w zakresie doboru nowego typu łożyska wraz z oprawą, które charakteryzowałaby dłuższa żywotność, a także łatwość wymiany, czego efektem miało być zwiększenie wydajności produkcji. Klientowi zdarzały się częste przestoje, ponieważ dotychczas używane łożyska ulegały awariom z powodu wnikania do ich wnętrza zanieczyszczeń. Wymiana zajmowała około dwóch godzin, średnio co 3 miesiące, co miało duży wpływ na obniżenie wydajności produkcji.

Po wizycie w Centrum Doskonalenia Brammer dotychczasowe łożyska stosowane przez klienta zostały zastąpione zespołami łożyskowymi w oprawie niedzielonej.

Nowe łożysko działa od ponad roku, bez żadnych problemów. Oprócz wydłużenia czasu pracy części, czas montażu został zmniejszony do pół godziny na jednostkę.